THERMICA STYROPIANY FASADOWE


Arkabud Styropian Thermica

ŚCIANA EPS S-044

 • izolacja cieplna ścian metodą lekką mokrą
 • izolacja cieplna ścian warstwowych, ścian szkieletowych
 • izolacja cieplna podłóg na legarach, wewnętrznych ścianek działowych
 • izolacja cieplna wieńców, nadproży, ościeży i innych miejsc narażonych na powstanie mostków termicznych
 • izolacja cieplna stropów od spodu przy metodzie lekkiej mokrej
 • izolacja cieplna szczeliny dylatacyjnej ścian zewnętrznych
 • izolacja cieplna dachów stromych między krokwiami
Arkabud Styropian Thermica

FASADA EPS S-042/STANDARD

 • wykonywanie izolacji cieplnych ścian w tym BSO ( metoda lekka-mokra)
 • wypełnienia ścian szczelinowych z wentylacją
 • wykonywanie izolacji dylatacyjnych ścian zewnętrznych
 • wypełnienia konstrukcji wewnętrznych ścianek działowych
 • wypełnienia konstrukcji zewnętrznych ścian szkieletowych z okładziną
 • wykonywanie izolacji cieplnej podłóg między legarami
 • wykonywanie izolacji cieplnej stropodachów wentylowanych
 • wykonywanie izolacji cieplnej stropów od spodu z okładziną
Arkabud Styropian Thermica

FASADA EPS S-040/SUPER

 • wykonywanie izolacji cieplnych ścian w tym BSO ( metoda lekka-mokra)
 • wypełnienia ścian szczelinowych z wentylacją i nie wentylowaną szczeliną powietrzną
 • wykonywanie izolacji dylatacyjnych ścian zewnętrznych
 • wypełnienia konstrukcji wewnętrznych ścianek działowych
 • wypełnienia konstrukcji zewnętrznych ścian szkieletowych z okładziną
 • wykonywanie izolacji cieplnych podłóg między legarami
 • wykonywanie izolacji cieplnej stropów od spodu z okładziną
 • wykonywanie izolacji w postaci ciągłej warstwy zewnętrznej na ścianie cokołowej
Arkabud Styropian Thermica

Eco Thermica EPS S FASADA 038

 • izolacja cieplna ścian metodą lekką mokrą
 • izolacja cieplna ścian warstwowych, ścian szkieletowych
 • izolacja cieplna podłóg na legarach, wewnętrznych ścianek działowych
 • izolacja cieplna wieńców, nadproży, ościeży i innych miejsc narażonych na powstanie mostków termicznych
 • izolacja cieplna stropów od spodu przy metodzie lekkiej mokrej
 • izolacja cieplna szczeliny dylatacyjnej ścian zewnętrznych
 • izolacja cieplna dachów stromych między krokwiami
Arkabud Styropian Thermica

EPS 70-040 FASADA

 • wykonywanie izolacji cieplnych ścian w tym BSO ( metoda lekka-mokra)
 • wypełnienia ścian szczelinowych z wentylacją i nie wentylowaną szczeliną powietrzną
 • wykonywanie izolacji dylatacyjnych ścian zewnętrznych
 • wypełnienia konstrukcji wewnętrznych ścianek działowych
 • wypełnienia konstrukcji zewnętrznych ścian szkieletowych z okładziną
 • wykonywanie izolacji cieplnych podłóg między legarami
 • wykonywanie izolacji cieplnej stropów od spodu z okładziną
 • wykonywanie izolacji w postaci ciągłej warstwy zewnętrznej na ścianie cokołowej